Bình chứa khí nén 3 000 lít

31,500,000.00

Dung tích 3 000 lít

Áp suất làm việc: 10kg/cm2

Van an toàn, đồng hồ áp suất

 

Danh mục: