Bình chứa khí nén 500 lít

8,500,000.00

Dung tích 500 lít

Áp suất làm việc: 10kg/cm2

Van an toàn, đồng hồ áp suất

Danh mục: